Ucar Chart (Dự đoán giá xe tương lai)

Ucar Chart (Dự đoán giá xe tương lai)

#web#data

Ucar Chart (Dự đoán giá xe tương lai)

Biểu diễn trực quan thị trường xe cũ và giá xe. Hiển thị giá cả thị trường xe cũ theo từng grade, model, màu xe, v.v… . Dựa trên dữ liệu trong quá khứ thu thập được, kết hợp với thuật toán do công ty chúng tôi phát triển để đưa ra dự đoán giá xe.

Yêu cầu dịch vụ

Công nghệ

  • Python, NodeJS, React, Redux, Machine Learning, SKLearn
Ucar Chart (Dự đoán giá xe tương lai)

Người tham gia

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp không chỉ về phát triển website, application ở Việt Nam và off-shore, thu thập dữ liệu, xây dựng master, nhất là dữ liệu ô tô, mà còn cả việc giới thiệu nhân sự tiềm năng người Việt và các vấn đề khác liên quan đến Việt Nam.

Địa điểm văn phòng

Văn phòng tại Việt Nam

Tầng 20, Toà nhà Central Point, số 219, đường Trung Kính,
quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
icon