Draw Engine

Draw Engine

#software

Draw Engine

"Draw Engine" là phần mềm hỗ trợ việc vẽ hình toán học, phục vụ trong việc soạn thảo sách toán. "Draw Engine" giúp việc vẽ hình chính xác, trực quan, dễ dàng hơn.

Yêu cầu dịch vụ

Công nghệ

  • C++/Qt
  • Illustrator script

Tính năng

  • Vẽ hình toán học, các hình có tương tác với nhau (điểm nằm trên đường thẳng, đường tròn, 2 đường tròn tiếp xúc …)
  • Export ra định dạng file EPS, v.v…
Draw Engine

Người tham gia