Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ đóng góp ý kiến về phát triển Web, xây dựng dữ liệu, giới thiệu nhân sự và các vấn đề khác liên quan đến Việt Nam.

Liên hệ | GIF VIETNAM - Vận hành hệ thống Thu thập - Phân tích - Cung cấp và Quản lý dữ liệu

Thông tin liên hệ

Địa điểm văn phòng

Tầng 20, Toà nhà Central Point, số 219, đường Trung Kính,
quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Trong tuần 08:30 - 17:30

http://globalid.asia/

Google Map

Liên hệ với chúng tôi

※Các trường bắt buộc phải nhập
icon