9Car - Cổng thông tin xe hơi Việt Nam

9Car - Cổng thông tin xe hơi Việt Nam

#web#app

9Car - Cổng thông tin xe hơi Việt Nam

9Car là một dự án về website / mobile app. Mang hình thức là cổng thông tin điện tử về xe hơi và rao bán xe hơi cũ / mới tại thị trường Việt Nam.

Yêu cầu dịch vụ

Công nghệ

  • React, Redux, React Native, Java, Java Spring Boot

9Car - Cổng thông tin xe hơi Việt Nam

9Car - Cổng thông tin xe hơi Việt Nam

Người tham gia