Tin tức & Sự kiện

Tin tức & Sự kiện

Hoạt động xã hội, tin tức, sự kiện nổi bật trong những ngày qua và thời gian sắp tới.

Thành lập bộ phận phát triển dự án GIF Vietnam
09 15

15/09/2017 ・ Thông báo

Thành lập bộ phận phát triển dự án GIF Vietnam

Thành lập vào 09/2017. GIF Vietnam có nhiệm vụ phát triển các sản phẩm của công ty mẹ kết hợp với xây dựng sản phẩm mới phù hợp với các yếu tố tại thị trường Việt Nam.

Chi tiết
icon